back
Hva kan vi hjelpe med?

Opparbeiding av grøntareal, spyling med høytrykk, trefelling, ettersyn og kontroll av lekeplasser, oppmerking parkering, graveoppdarag med minigaraver. Vedlikehold og reprasjoner av bygninger.

Vi utfører nå hjemmetjenester/renhold for privat og bedrift.