Grønmyr barnehage

Bergen Vaktmester Service AS har ansvar for snøbrøyting, salting og plenklipping i Grønmyr barnehage. Arbeidet utføres på en god måte for kunden. Vi brøyter og salter med en gang det er nødvendig og i sommermånedene klipper vi plenene når de er moden for klipping. Kunden slipper å følge med når disse oppgavene skal utføres, da Bergen Vaktmester Service AS sørger for at dette til en hver tid er holdt i henhold til avtaler.