Jægers Brygge – byggkontroll

Bergen Vaktmester Service AS har ansvar for plenklipping, kosting, ukentlig renhold, lyssjekk, kontroller av rømningsveier/nødutganger, ukentlig byggkontroll av byggningsmasser og teknisk anlegg, samt brøyting på vinterstid.