Kråvasslia – grøntanlegg

I Kråvasslia har vi har ansvar for grøntanlegg med beskjæring av planter\hekk, klipp av plen, beplantning og kosting osv. Vi har også brøyting av fellesareal.