Libakken Borettslag

I Libakken Borettslag utfører vi blant annet brøyting, plenklipping og spyling av trapper.