BelegningssteinRulleplenGrillgrueBrøyting Statoil NHHsandviken brygge vedlikeholdRema 1000 NHH brøytingraunane borettslagborettslaggrøntanleggbarnehageBelegningssteinRulleplenGrillgrue
Hva kan vi hjelpe med?

Når vinteren ringer inn ønsker vi den velkommen ved å utføre tjenester som brøyting, håndmåking,salting og utplasering av strøkasser.